شاهکار ال جي . واقعا فوق العاده است . تو Phone Arena هم جزو 3 موبايل برتر 2013 است . عاليه از هر نطر .