ای کاش ال جی این ویژگی های جدید رو برا g2 هم بذاره